VÄLKOMMEN ATT FISKA I BALLINGSLÖVSSJÖN OCH OTTARPASJÖN!
Ballingslövssjön och Ottarpssjöns Fiskevårdsområdesförening
www.fiske.ballingslov.nu, webadmin:lisa@allaccessottarp.se