KALLELSE
till fiskestämma

med Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns
Fiskevårdsområdesförening

Fredagen den 27 mars 2020 kl 18.00
(plats meddelas senare)


Ärende enligt stadgarna §12
Styrelsen


VÄLKOMMEN ATT FISKA I BALLINGSLÖVSSJÖN OCH OTTARPASJÖN!

Här finns bland annat abborre, braxen, gös, gädda, karp, sutare, ål och kanske malen lurar i bottenslammet.

Hit kommer du via riksväg 23 mellan Hässleholm och Osby. Tag av mot Tockarp ca 15 km norr om Hässleholm. Efter 600 meter finns parkeringsplatser vid Sjömellet.

Det finns bra bussförbindelser till sjöarna. Tag buss 536 som stannar vid riksväg 23, hållplats "Algustorp Sjömellet". Aktuella busstider hittar du på Skånetrafikens hemsida.

Vid Sjömellet är Ballingslövssjön och Ottarpasjön förbundna med en kanal. Vid Sjömellet finns en trevlig badplats med badbrygga och grillplats.
Tyvärr finns det inte möjlighet att hyra/låna båt av fiskevårdsföreningen.
Ballingslövssjön och Ottarpssjöns Fiskevårdsområdesförening
www.fiske.ballingslov.nu, webadmin:lisa@allaccessottarp.se