Välkommen att kontakta oss!Ordförande och Kontaktperson

Lars Timberg
Tockarpsvägen Pl 2299
281 97 BALLINGSLÖV
0451-770207
070-5464975
lars.timberg@telia.comBallingslövssjön och Ottarpssjöns Fiskevårdsområdesförening
www.fiske.ballingslov.nu, webadmin:lisa@allaccessottarp.se