VÄLKOMMEN ATT FISKA I BALLINGSLÖVSSJÖN OCH OTTARPASJÖN!


Fiskeplan med mera för Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns Fiskevårdsområde

fastställd på fiskestämma 2023-03-16


Fiskets vård och bedrivande


- Medlemmar och allmänhet skall på lämpligt sätt informeras om sjöarna samt fisket i sjöarna och reglerna för fisket.

Min mått för gädda och gös 50 är cm och för kräftor 11 cm.
Vid fångst av karp och ål skall denna återsättas.


Medlemmarnas eget fiske

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Begreppet medlem inbegriper i detta sammanhang samtliga på fastigheten boende familjemedlemmar.
Medlem får med handredskap fiska även inom andra delar av fiskevårdsområdet. Kräftfiske får dock utövas endast inom eget skifteslag. Medlem som bedriver fiske skall uppvisa fiskerättsbevis. Vid fiske med fasta redskap skall dessa vara märkta.Kräftfiske får bedrivas under tiden
Onsdagen den 19 augusti 2023 klockan 17.00 till fredagen den 11 augusti 2023 klockan 17.00


Upplåtelse av fiskerätt

Föreningen upplåter fisket i fiskevårdsområdet till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Medlem som hyr ut sin fastighet får köpa årsfiskekort utan personligt namn för 160 kr att användas av hyresgästen.Föreningens kassör ansvarar för redovisning av fiskekortsförsäljningen.


Fiskekort säljs genom följande ombud:

- Christensens Bygg & Foder AB, Hästveda
- Sportfiske & VVS bolaget, Hässleholm
- Lisa och Jonas Rosenkvist, Ottarps Torp


Fiskekort via Swish:

Swish-nummer: 123 618 94 92
Dygnskort - Gäller 24 timmar från den tid då betalning registrerats
Veckokort - Gäller 1 vecka från den tid då betalning registrerats
Ballingslövssjön och Ottarpssjöns Fiskevårdsområdesförening
www.fiske.ballingslov.nu, webadmin:lisa@allaccessottarp.se