Fastighetsförteckning

Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns Firkevårdsområdesförening Algustorps skifteslag
Enligt fiskerättsutredning framtagen med anledning av förrättning rörande bildandet av fiskevårdsområde i Ballingslövssjön och Ottarpssjön.
Utredningen anger förhållande 1971-11-29 kompletterade med kända förändringar.
Eventuella felaktigheter kan förekomma.

Algustorps skifteslag

Andelstal i fiskevårdsområdet är 32,93 % varav 22,80 % avser Ballingslövssjön och 10,13 % avser Ottarpssjön

Stoby-Algustorp 1:9, Stoby-Algustorp 1:10, Stoby-Algustorp 1:14, Stoby-Algustorp 1:16, Stoby-Algustorp 1:20, Stoby-Algustorp 1:22, Stoby-Algustorp 1:24, Stoby-Algustorp 1:25, Stoby-Algustorp 2:4, Stoby-Algustorp 2:6, Stoby-Algustorp 2:8, Stoby-Algustorp 2:9, Stoby-Algustorp 2:10, Stoby-Algustorp 4:4, Stoby-Algustorp 4:5, Stoby-Algustorp 5:2, Stoby-Algustorp 5:5, Stoby-Algustorp 5:6, Stoby-Algustorp 5:12, Stoby-Algustorp 5:13, Stoby-Algustorp 5:14, Stoby-Algustorp 5:15, Stoby-Algustorp 5:16, Stoby-Algustorp 5:17, Stoby-Algustorp 5:18, Stoby-Algustorp 5:19, Stoby-Algustorp 5:20, Stoby-Algustorp 20:1, Stoby-Algustorp 25:1, Stoby-Algustorp 25:2, Stoby-Algustorp 25:8, Stoby-Algustorp 25:9, Stoby-Algustorp 25:10, Stoby-Algustorp 25:11, Stoby-Algustorp 25:12, Stoby-Algustorp 25:14, Stoby-Algustorp 27:1, Stoby-Algustorp 27:2, Stoby-Algustorp 27:3, Stoby-Algustorp 27:4, Stoby-Algustorp 29:1, Stoby-Algustorp 30:1, Kållinge 8:2, Stoby-Näs 1:18,

Ballingslövs skifteslag

Andelstal i fiskevårdsområdet är 16,63 % varav 16,63 % avser Ballingslövssjön

Ballingslöv 1:3, Ballingslöv 1:4, Ballingslöv 1:5, Ballingslöv 2:6, Ballingslöv 2:9, Ballingslöv 2:10, Ballingslöv 2:11, Ballingslöv 2:63, Ballingslöv 5:8, Ballingslöv 5:9, Ballingslöv 5:11, Ballingslöv 5:13, Ballingslöv 5:14, Ballingslöv 5:50, Ballingslöv 5:64, Ballingslöv 5:86, Ballingslöv 5:105, Ballingslöv 5:116, Ballingslöv 6:2, Ballingslöv 6:3, Ballingslöv 7:3, Ballingslöv 7:4, Ballingslöv 7:5, Ballingslöv 7:6, Ballingslöv 8:2, Ballingslöv 8:4, Ballingslöv 8:5, Ballingslöv 8:6, Ballingslöv 8:8, Ballingslöv 8:9, Ballingslöv 9:4, Ballingslöv 9:8, Ballingslöv 9:10, Ballingslöv 9:11, Ballingslöv 9:28, Ballingslöv 9:31, Ballingslöv 9:32, Ballingslöv 9:33, Ballingslöv 9:35, Ballingslöv 9:38, Ballingslöv 9:39, Ballingslöv 9:40, Ballingslöv 9:41, Ballingslöv 9:42, Ballingslöv 9:46, Ballingslöv 9:51, Ballingslöv 9:53, Ballingslöv 9:54, Ballingslöv 9:55, Ballingslöv 9:56, Ballingslöv 9:57, Ballingslöv 9:67, Ballingslöv 9:77, Ballingslöv 9:86, Ballingslöv 9:88, Ballingslöv 9:89, Ballingslöv 9:90, Ballingslöv 9:94, Ballingslöv 9:125, Ballingslöv 10:6, Ballingslöv 10:7, Ballingslöv 10:10, Ballingslöv 10:17, Ballingslöv 12:6, Ballingslöv 12:31, Ballingslöv 12:32, Ballingslöv 12:35, Ballingslöv 12:36, Ballingslöv 12:37, Ballingslöv 12:38, Ballingslöv 57:1, Ballingslöv 59:1, Ballingslöv 62:1, Ballingslöv 65:1, Ballingslöv 66:3, Ballingslöv 68:1, Ballingslöv 72:1, Ballingslöv 79:1, Ballingslöv 81:2, Pinkatorpet 2:1,

Tockarps skifteslag

Andelstal i fiskevårdsområdet är 29,62 % varav 3,52 % avser Ballingslövssjön och 26,10% avser Ottarpssjön

Tockarp 1:14, Tockarp 1:34,

Ottarps skifteslag

Andelstal i fiskevårdsområdet är 20,82 % varav 20,82 % avser Ottarpssjön

Ottarp 1:6, Ottarp 1:10, Ottarp 1:22, Ottarp 1:23, Ottarp 1:24,


Ballingslövssjön och Ottarpssjöns Fiskevårdsområdesförening
www.fiske.ballingslov.nu, webadmin:lisa@allaccessottarp.se